OFERTA

 • Opracowanie map do celów projektowych i planistycznych
 • Tyczenie obiektów, pomiary realizacyjne
 • Inwentaryzacja powykonawcza
 • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • Opracowanie numerycznego modelu terenu
 • Wykonywanie numerycznych (wektorowych) map sytuacyjno-wysokościowych
 • Podział nieruchomości
 • Scalenie i podział nieruchomości
 • Opracowanie map do celów prawnych i sądowych
 • Rozgraniczenie nieruchomości
 • Wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych
 • Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
 • Opracowanie wektorowych map ewidencji gruntów i budynków
 • Pomiary zasiewów i upraw rolnych
 • Przetwarzanie materiałów archiwalnych z postaci analogowej do cyfrowej
 • Projekt i realizacja osnów geodezyjnych
 • Przeliczenie osnów geodezyjnych
 • Doradztwo techniczne z zakresu geodezji i kartografii