STUDIO GEO

Tyczenie obiektów, pomiary realizacyjne

Tyczenie domu jednorodzinnego jest zazwyczaj przeprowadzane na tzw. ławach ciesielskich. Jest to metoda oznaczania przebiegu osi konstrukcyjnych budynku w sposób trwały, zapewniający możliwość odtworzenia osi w czasie trwania budowy. Geodeta wyznacza lokalizację obrysu budynku na działce, po czym w pewnej odległości od projektowanego budynku wbijane są prostopadle do osi drewniane ławy. Dzięki oddaleniu ław od obrysu budynku nie pozostaną one zniszczone w trakcie prac budowlanych, na przykład podczas prowadzenia wykopu pod fundament. Na poziomych deskach ław wytyczane są dokładnie osie konstrukcyjne i utrwalane wbitym gwoździem. 
 
Dobrą praktyką jest opisywanie wbitych gwoździ zgodnie z projektem. Ułatwia to wykonawcom pracę. Ponadto w przypadku nietypowych projektów, które zawierają kilka osi blisko siebie pozwala uniknąć omyłki związanej z połączeniem nieodpowiadających sobie punktów. Taka pomyłka może nieść za sobą bardzo poważne i kosztowne konsekwencje.
 
Istnieje również możliwość, choć jest to rzadko praktykowane, by geodeta wytyczył posadowienie poziomych desek ław na wysokość równą poziomowi zera budynku. Wymaga to większego nakładu pracy, jednak dzięki temu możliwe jest późniejsze odmierzanie głębokości posadowienia fundamentów bezpośrednio od sznurków rozpiętych na wytyczonych gwoździach. Zawsze jednak geodeta powinien wyznaczyć w pobliżu budowanego budynku minimum dwa repery wysokościowe odnoszące się do zera budowy. Repery te mogą być oznaczone na ławach lub innych trwałych elementach jak np. słup, ogrodzenie itp. Niezmiernie ważne, by był to element zachowujący stabilne położenie aż do czasu zakończenia budowy.
 
Po wytyczeniu punktów geodeta mierzy kontrolnie odległości między nimi, by porównać je z wielkościami projektowanymi. Jeżeli przekroczone zostaną dopuszczalne odchyłki, dokonuje się korekty. 
 
Po wykonaniu wszystkich czynności uprawniony geodeta przekazuje szkic tyczenia oraz wykonuje wpis do dziennika budowy potwierdzający geodezyjne wyznaczenie budynku.

Skontaktuj się z nami

Chętnie udzielimy wszelkich informacji dotyczących 
działalności codziennie w godzinach 8:00-16:00

Telefon

790380070

Adres

Dobrzykowicka 10a/3

E-mail

arteb86@gmail.com
ada0fd60ac13a3b6b28d013159b1a2ba4a0d284965ec29f39396652376be5a5c