Dokumentacja do odbioru budynku

przyrząd geodezyjnyDokumentacja do odbioru budynków to zbiór niezbędnych dokumentów, które potwierdzają prawidłowość wykonania inwestycji. W skład tego pakietu wchodzą między innymi mapy, rysunki, protokoły i certyfikaty. Wszystko to jest niezbędne do przeprowadzenia odbioru technicznego obiektu.

Dokumentacja do odbioru jest przygotowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi. Każdy dokument jest starannie sprawdzany i analizowany, aby zapewnić jego poprawność i zgodność z rzeczywistością. Zapewniam terminowe wykonanie zlecenia i pełne wsparcie na każdym etapie procesu. Moje usługi są skierowane zarówno do firm budowlanych, jak i do osób prywatnych.

 

Z czego składa się dokumentacja do odbioru budynku?

Dokumentacja do odbioru budynku to kompletny zestaw dokumentów, które są niezbędne do formalnego zakończenia procesu budowlanego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Do dokumentów potwierdzających zgodność wykonanych prac z projektem budowlanym oraz wymaganiami prawno-technicznymi, zaliczamy:

  • projekt budowlany,
  • protokół odbioru technicznego,
  • protokół prób i badań,
  • deklaracje zgodności,
  • zaświadczenie o zakończeniu robót budowlanych,
  • dokumentację geodezyjną,
  • protokoły do odbioru pomieszczeń,
  • instrukcje użytkowania,
  • dokumenty przeciwpożarowe,
  • dokumenty administracyjne.