Ustalanie granic nieruchomości

pomiar geodezyjnyZnajdujące się w mojej ofercie ustalanie granic nieruchomości jest procesem niezbędnym w wielu sytuacjach, takich jak sprzedaż nieruchomości, podział majątku, czy budowa na działce. Ustalanie granic polega na precyzyjnym określeniu linii granicznej pomiędzy dwiema lub więcej nieruchomościami. Korzystam z najnowocześniejszych technologii geodezyjnych, aby zapewnić najwyższą dokładność naszych pomiarów. Moje usługi są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, a wieloletnie doświadczenie pozwala mi na skuteczne rozwiązywanie nawet najbardziej skomplikowanych problemów związanych z ustalaniem granic. Zapewniam pełną obsługę procesu, na który składa się:

  • badanie dokumentacji prawnej,
  • terenowe pomiary geodezyjne,
  • analiza pomiarów i zgromadzonych danych,
  • oznakowanie granic nieruchomości,
  • sporządzanie dokumentacji geodezyjnej,
  • konsultacje i zgody,
  • rejestracja i zatwierdzenie dokumentacji.

 

Jak przebiega proces ustalania granic nieruchomości?

Pierwszym krokiem w procesie ustalania granic nieruchomości jest dokładne zrozumienie potrzeb klienta i analiza dostępnej dokumentacji. Następnie przeprowadzamy szczegółowe pomiary geodezyjne na terenie nieruchomości. Pomiary te w połączeniu z analizą dokumentów, pozwalają na precyzyjne określenie obszarów. Po ustaleniu granic sporządzam odpowiednią dokumentację, która jest następnie przedstawiana do zatwierdzenia przez odpowiednie organy. W trakcie całego procesu moi klienci są na bieżąco informowani o postępach i mogą liczyć na pełne wsparcie.