Podziały nieruchomości

wyznaczona działkaRealizowany przeze mnie podział nieruchomości to proces, który pozwala na wydzielenie nowych działek z istniejącej nieruchomości. Jest to procedura niezbędna w wielu sytuacjach, takich jak:

  • sprzedaż części gruntu,
  • zmiana przeznaczenia działki,
  • realizacja inwestycji budowlanych.

Oferuję profesjonalne usługi w zakresie podziałów nieruchomości, gwarantując precyzyjność i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Moje doświadczenie i nowoczesne narzędzia pozwalają na szybkie i efektywne przeprowadzenie całego procesu. Zajmuję się zarówno podziałami nieruchomości niezabudowanych, jak i tych z istniejącą zabudową. Wszystkie moje działania są zgodne z obowiązującymi normami i standardami geodezyjnymi. Zapewniam pełną obsługę klienta, od konsultacji i przygotowania dokumentacji, po wykonanie pomiarów i złożenie wniosku o podział nieruchomości.

 

Proces podziału nieruchomości krok po kroku

Podział nieruchomości rozpoczyna się od konsultacji z klientem i analizy dokumentacji prawnej nieruchomości. Następnie przeprowadzam pomiary terenowe, które pozwalają na precyzyjne określenie granic działki. Po wykonaniu pomiarów przygotowuję projekt podziału, który musi zostać zaakceptowany przez właściciela nieruchomości. Projekt ten zawiera szczegółowy opis nowo wydzielonych działek, ich powierzchnię, kształt i położenie. Po akceptacji projektu przez klienta składam wniosek o podział nieruchomości do odpowiedniego organu administracji. Proces kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o podziale nieruchomości i wpisaniem nowych działek do ewidencji gruntów i budynków. Co istotne zapewniam pełne wsparcie na każdym etapie procesu, gwarantując profesjonalizm i terminowość.