Geodezyjna obsługa inwestycji

pomiar geodezyjnyOferuję kompleksową obsługę geodezyjną, która obejmuje wszystkie etapy realizacji inwestycji. Moje usługi są niezbędne zarówno na etapie planowania, jak i realizacji projektów. Daję gwarancję, że inwestycje przebiegają sprawnie, a wszelkie prace geodezyjne są wykonane z najwyższą precyzją. Współpracujemy z wieloma firmami budowlanymi, deweloperami oraz klientami indywidualnymi. Moja siedziba znajduje się w Dobrzykowicach, ale obsługujemy klientów z całego województwa dolnośląskiego.

 

Co wykonuję w ramach geodezyjnej obsługi inwestycji?

W ramach geodezyjnej obsługi inwestycji oferujemy szereg usług, wśród których znajdują się:

  • pomiary geodezyjne - niezbędne dla planowania i realizacji inwestycji, obejmują pomiary terenowe, wysokości punktów oraz lokalizacji istniejących obiektów,
  • tyczenie obiektów - precyzyjne oznaczenie miejsc budowy planowanych obiektów, umożliwiające właściwe rozmieszczenie fundamentów i innych elementów zgodnie z projektem,
  • sporządzanie map do celów projektowych - szczegółowe mapy zawierające dane potrzebne do opracowania projektów budowlanych, stanowiące podstawę dla architektów i inżynierów,
  • pomiary powykonawcze - dokładne pomiary wykonane po zakończeniu prac budowlanych, służące weryfikacji zgodności z projektem i normami technicznymi,
  • dokumentacja do odbioru - kompleksowa dokumentacja geodezyjna niezbędna do zakończenia inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów,
  • usługi związane z geodezją inżynieryjną i przemysłową - pomiary obiektów przemysłowych, infrastruktury drogowej i innych dużych obiektów, zapewniające precyzyjne dane geodezyjne do planowania i realizacji inwestycji.

Te usługi zapewniają inwestorom pewność, że ich inwestycja będzie zrealizowana zgodnie z wysokimi standardami jakościowymi i obowiązującymi przepisami.